Tìm hiểu Văn hóa Campuchia

Campuchia mang nền văn hóa đậm dấu ấn của Hindu giáo và Phật giáo được du nhập từ Ấn Độ giáo. Các luồng tư tưởng tôn giáo này theo suốt chiều dài lịch sử Campuchia tạo sự ảnh hưởng to lớn mạnh vào đời sống vật chất lẫn tinh thần.